Pachete de lucru

WP1 - Managementul de Proiect

Obiectivul acestui pachet de lucru este de a coordona activităţile proiectului şi de a asigura executarea fluentă a proiectului. Dezvoltarea lui va fi asigurată de un nivel înalt de calitate al managementului, pe toată durata proiectului.

WP2 - Asigurarea calităţii proiectului

Scopul este de a garanta un nivel înalt de calitate atât în coordonarea şi managementul proiectului, precum şi pentru livrabile şi rezultate. Proiectul va urma ca exemplu, principiile şi indicatorii de calitate din EFQM. Managerul de calitate vă fi principalul responsabil pentru acest pachet de lucru şi va asista coordonatorul principal al pachetului de lucru.

WP3 - Colectarea specificaţiilor jocului educaţional KTS

Acest pachet de lucru doreşte să extragă şi să colecteze nevoile actuale din domeniul e-learning-ului pentru instrucţia chirurgicală şi psihomotorie pentru chirurgia minim invazivă. Aceste nevoi vor duce la utilizatorul corespunzător, iar specificaţiile tehnice vor duce la dezvoltarea jocului educaţional.

WP4 - Definirea arhitecturii jocului educaţional KTS

WP4 îşi propune să definească la nivel conceptual jocul educaţional KTS pentru instruirea chirurgicală ce va îndeplini nevoile de instruire găsite iniţial în WP3. Această definiţie va include relatarea:

  • Obiectivele de învăţare
  • Modulele ce vor fi include în jocul educaţional
  • Metode de evaluare şi testare

WP5 - Dezvoltarea jocului educaţional KTS

WP5 doreşte să dezvolte jocul educaţional KTS, precum şi materialul adiţional aferent, bazat pe rezultatele pachetului de lucru 4, prin intermediul unei duble bucle inovatoare. Prima buclă inovatoare (T5.1 şi T5.2) va resulta într-un prim prototip (lansarea testului) al jocului educaţional KTS. Apoi, va începe un ciclu de testare (validare tehnologică internă) ce-şi propune să detecteze erorile de implementare iniţiale (T5.3). A doua buclă inovatoare va începe cu T5.4 şi se va încheia cu validarea în WP6.

WP6 - Validare şi testare

WP6 are ca scop determinarea dovezilor şi a feedback-ului asupra sistemului e-learning de instruire chirurgicală şi psihomotorie, şi dacă acesta permite studenţilor şi a proaspeţilor chirurgi să se instruiască. Pachetul de lucru îşi propune de asemenea să maximizeze compatibilitatea jocului educaţional cu nevoile detectate în WP3.

WP7 - Diseminare

Obiectivul este de a comunica, promova şi disemina rezultatele proiectului, precum şi de a le face accesibile unui public cât mai larg atât din cadrul ţărilor participante la proiect cât şi în afara acestora.

WP8 - Exploatare

Obiectivul este de a dezvolta şi de a lansa un plan pentru exploatarea rezultatelor proiectului pe termen lung, atât pentru partenerii proiectului la nivel individual, cât şi la nivel de consorţiu.