Obiective

Obiectivul principal al proiectului KTS este de a modela, dezvolta şi de a valida un joc educaţional şi materialul aferent, pentru a oferi studenţilor la medicină şi tinerilor chirurgilor o metodă nouă de a-şi îmbunătăţi abilităţile psihomotorii de bază în chirurgia minim invazivă. Jocul educaţional KTS se va baza pe modelele de instruire deja existente, de tip box-trainer, astfel încât abilităţile chirurgicale vor fi îmbunătăţite cu ajutorul tehnologiei de comunicare (ICT - Information and Communication Technology). Rezultatele proiectului vor fi disponibile în engleză, dar şi în limbile aferente partenerilor consorţiului, pentru a adapta jocul educaţional diferitelor nevoi lingvistice dar şi pentru a-i mări accesibilitatea. De aceea, prin acest proiect multilateral, noul conţinut bazat pe ICT, serviciile, strategiile pedagogice şi bunele practici vor fi dezvoltate cu scopul îmbunătăţirii abilităţilor chirurgicale psihomotorii folosind abordarea specifica Uniunii Europene (UE). Acest lucru va conduce la oportunitatea studenţilor şi a chirurgilor de a avea la dispoziţie un sistem de instrucţie bazat pe ICT, care va fi diferit de tradiţionalele metode ce necesită prezenţa fizică concomitenta in centrul de training a cursantilor si a instructorilor, permiţând astfel accesul de la distanţă precum şi accesul liber la aceste resurse educaţionale. Cu ajutorul proiectului KTS, studenţii de la medicină vor avea acces mai rapid la formarea chirurgicala, iar noii chirurgi vor putea să îşi exerseze abilităţile chirurgicale mai multe ore, fără a fi nevoie să se deplaseze până la centrele specializate; astfel, nu numai că se vor reduce costurile şi timpul, dar se va asigura şi un acces mai flexibil la aceste instrucţii. În plus, vor fi făcute eforturi pentru a introduce jocul educaţional în programa de instruire chirurgicală.

image1

KTS încearcă să profite din plin de avantajele oferite de noile soluţii tehnologice (ICT pentru jocul educaţional), pentru a îmbunătăţi abilităţile studenţilor şi ale noilor chirurgi în chirurgia minim invazivă. Proiectul KTS îşi propune să pună la dispoziţie opţiuni de învăţământ de la distanţă pentru îmbunătăţirea calităţilor chirurgicale şi psihomotorii. Pentru cursanti se vor pune la dispoziţie cunoştinţele şi supervizarea unor centre specializate, indiferent de locaţia lor fizică, reducând astfel costurile şi timpul pentru deplasări.

Proiectul KTS îşi propune de asemenea să pună la dispoziţie experienţele în urma utilizării jocurilor educaţionale, pentru a îmbunătăţi abilităţile de chirurgie minim invazivă. Evaluarea şi validarea dintr-o încăpere ce modelează situaţia reală va avea ca rezultat cunoaşterea mai bună a valorii jocului educaţional, iar instruirea bazată pe ICT va permite studenţilor şi proaspeţilor chirugi să se instruiască folosind metode informale de învăţământ. Pe de altă parte, din aceste experienţe se vor trage concluzii despre valoarea adăugată şi despre impactul tehnologiei (ICT) asupra instrucţiei chirugicale minim invazive.

În cele din urmă, scopul proiectului KTS se va extinde în afara jocului educaţional din „camera virtuală”, prin punerea la dispoziţie a materialelor adiţionale ce vor furniza un acces mai larg la metodele de chirurgie minim invazivă. Publicul ţintă va fi caracterizat de capacitate mare de lucru ce necesită o instruire flexibilă şi o dorinţă de dezvoltare personală.

image2

De aceea, prin intermediul acestui proiect multilateral, se vor dezvolta servicii, metode pedagogice bazate pe ICT şi bune practici, toate în domeniul abilităţilor chirurgicale şi psihomotorii, folosind o abordare a UE. Acest lucru va conduce la oportunitatea studenţilor şi a chirurgilor de a avea la dispoziţie un sistem de instrucţie bazat pe ICT, care va diferi de tradiţionalele metode ce necesită prezenţa fizică a persoanelor, permiţând astfel accesul de la distanţă precum şi accesul liber la aceste resurse educaţionale.

Cu ajutorul proiectului KTS, studenţii de la medicină vor avea acces mai rapid la instruirea chirurgicala, iar noii chirurgi vor putea să îşi exerseze abilităţile chirurgicale mai multe ore, fără a fi nevoie să se deplaseze până la centrele specializate; astfel, nu numai că se vor reduce costurile şi timpul, dar se va pune la dispoziţie şi un acces mai flexibil la aceste instrucţii. În plus, vor fi făcute eforturi pentru a introduce jocul educaţional în programa de instrucţie chirurgicală.

1. Usón J et al. Basic principles. In: Step by step training in laparoscopic surgery. 4th Edition. 2012. Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Cáceres, Spain

2. Enciso Sanz S et al. Preliminary validation of the Simulap® physical simulator and its assessment system for laparoscopic surgery. Cir Esp. 2012; 90(1):38-44