Consortium

 

 

Consortiumul pune la dispoziţie parteneri cu expertiză în servicii şi proiecte din domeniul instruirii chirurgiei minim invazive, din domeniul medical, precum şi cu expertiva în proiecte finanţate de UE şi în managementul de proiect. Mai precis:

  • Expertiză în instruire din domeniul chirurgiei şi a chirurgiei minim invazive.
  • Cunoştinţe avansate ale nevoilor de instruire a studenţilor şi a chirurgilor obţinute printr-o relaţie directă cu aceştia.
  • Aptitudini speciale şi cunoştinţe din domeniul jocurilor educaţionale, platformelor de învăţare bazate pe ICT şi în controlul instrumentelor ce lucrează în timp real.

 

 

 CCMIJU

[Coordinator] Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón

Francisco M. Sánchez Margallo

Centrul de chirurgie minim invasiva Jesús Usón (CCMIJU) este o instituţie multidisciplinară dedicată excelenţei în cercetare şi instruire în tehnicile de chirurgie minim invazivă. CCMIJU oferă un model secvenţial de instruire acreditată şi reprezintă un mediu excepţional pentru instruire chirurgicală, cu mai mult de 1500 de participanţi din peste 15 ţări din jurul lumii, şi din peste 120 de activităţi de instruire, în fiecare an. În cadrul proiectului KTS, CCMIJU va fi partenerul lider astfel încât îşi va însuşi coordonarea proiectului şi a managementului calităţii (pachetele de lucru 1 şi respectiv 2). Va participa în definirea cerinţelor utilizatorilor în pachetul de lucru 3, organizând atelierul de co-creatie din Spania. Va participa în dezvoltarea jocului educaţional, colaborând cu partenerul 5 în urmărirea în timp real a instrumentelor chirurgicale (pachetele de lucru 4 şi 5). Va coordona în faza de validare (pachetul de lucru 6) şi va executa teste de validare în Spania. De asemenea, va participa în activităţile de diseminare şi exploatare (pachetele de lucru 7 şi respectiv 8).

 

ISTT

Innovative Surgical Training Technologies – Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Werner Korb

Universitatea din Leipzig pentru Ştiinţe Aplicate (HTWK Leipzig) reprezintă cea mai importantă Universitate de Ştiinţe Aplicate din Saxonia. În cadrul acesteia, se cercetează şi se dezvoltă soluţii noi pentru instruirea chirurgicală urmărind următoarele sub-obiective: 1) sisteme inovative de simulare mecatronică; 2) săli de operaţie pentru instruire; 3) concepte noi de instruire chirurgicale şi 4) managementul calităţii şi detalii de ergonomie pentru sălile de operaţie. În cadrul proiectului KTS, ISTT va fi liderul în definirea arhitecturii jocului educaţional (pachetul de lucru 3) şi al pachetului de lucru pentru exploatare. Va participa de asemenea în organizarea atelierelor de co-creatie şi probelor de validare în Germania (pachetele de lucru 3 şi respectiv 6).

 avaca

AVACA Technologies

Nikos Skarmeas

Avaca Technologies S.A. (AT) este o instituţie independentă, certificată ISO, specializată pe dezvoltare de software precum şi pe integrare IT, cu sediul în Atena, Grecia, ce pune la dispoziţie servicii de consultanţă, informaţie şi inginerie. Este o companie ce se dezvoltă rapid, şi care momentan dispune de 17 angajaţi dar de o listă semnificativă de clienţi din mai multe industrii şi sectoare de piaţă, fiind membru al Camerei Industriilor din Grecia. AVACA va fi coordonatorul tehnic al proiectului, oferind asistenţă coordonatorului proiectului. Va fi responsabilă cu dezvoltarea jocului educaţional (pachetul de lucru 5) dar va fi de asemenea implicată în definirea cerinţelor utilizatorilor şi în procesul de testare şi validare (pachetele de lucru 3 respectiv 6). La fel ca şi restul partenerilor, AVACA va colabora în activităţile de exploatare şi diseminare (pachetele de lucru 7 şi respectiv 8).

UPSN

Department of Surgical Research and Techniques – Semmelweis University

György Wéber

Cu o tradiţie de peste 240 de ani de excelenţă academică, Universitatea Semmelweis este recunoscută drept unul dintre cele mai bune centre de medicină din Europa. Universitatea are aproape 12.500 de studenţi din 64 de ţări din jurul lumii; studenţii străini reprezintă aproape un sfert din totalul de studenţi. Departamentul de Cercetare şi Tehnici Chirurgicale din cadrul Universităţii Summelweis (DSRT-SU) este dedicată cercetării în mai multe specializări, în educaţie şi instruire în principal în tehnici de chirurgie minim invazivă.

Ca şi lider al pachetului de lucru WP3, DSRT-SU va oferi informaţii despre instruirea studenţilor la medicină şi va organiza ateliere de co-creatie locale. Acestea vor furniza date pentru definirea instrucţiilor KTS dintr-o perspectivă a conţinutului şi a învăţării, şi va furniza de asemenea informaţii pentru metodele de evaluare. DSRT-SU va realiza testele pe prima versiune a jocului educaţional KTS şi va documenta toate probeleme ce vor apărea, şi care vor fi utile celorlalţi parteneri pentru monitorizare; DSRT-SU vor contribui la planul de diseminare şi la acţiunile de diseminare la nivel regional şi naţional, şi va contribui activ la conţinutul materialelor de diseminare, al website-ului şi al buletinelor de ştiri.

 

GBT

Universidad Politécnica de Madrid

Enrique J. Gómez Aguilera

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) este cea mai veche şi cea mai mare Universitate tehnică din Spania. Conţine peste 200 de unităţi de cercetare şi câteva centre de cercetare tehnologică. Centrul de inginerie biomedicală şi telemedicina (GBT) din cadrul UPM este liderul centrului de educaţie, cercetare şi dezvoltare tehnologică axată pe bioinginerie; în principal implicată în aplicarea tehnologiilor de informaţie şi comunicare în biomedicină.

Experienţa GBT-UPM în domeniul proiectelor poate fi structurată în mai multe domenii precum:

  • Analiza cerinţelor tehnice de instruire;
  • Urmărirea în timp real a instrumentelor chirurgicale prin procesare video;
  • Validarea tehnică a proiectului KTS;
  • Activităţi de diseminare şi exploatare  

 

MEDIS

MEDIS Foundation

Tiu Calin

Fundaţia a fost creată în 1999 sub forma unei organizaţii non-guvernamentale, orientată în principal către activităţi de educaţie medicală continuă, iar din acest motiv Fundaţia Medis este acreditată ca furnizor de CME de către Colegiul Naţional al Medicilor din România.

Fundaţia Medis va fi liderul pachetului de lucru privind diseminarea şi va contribui activ la toate celelalte pachete de lucru. Va furniza acces direct către chirurgi pentru crearea atelierelor de lucru precum şi validarea testelor în România.