Munkacsomagok

Munkacsomag 1.- Projektmenedzsment

Ennek a munkacsomagnak a célja a projekttevékenység koordinálása, illetve a  projekt zavartalan kivitelezésének biztosítása. A munkafázis fejlesztése biztosítja a magas szintű minőségirányítást a projekt teljes időtartama alatt.

Munkacsomag 2. - Projektminőség menedzsment

A célkitűzés a magas minőségi szint biztosítása mind a projekt koordinálása, mind a menedzsment, valamint a sajátos teljesítmény és eredmények terén. A projekt irányelvként tekint az ESQR Kiválósági Modellel összefüggő alapelvekre, illetve a minőségi indikátorokra. Ezen munkacsoportnak a fő felelőse egy minőségügyi vezető, aki a munkacsomagok vezetőjének asszisztál.

Munkacsomag 3. - KTS „seriuos game” követelményeinek összegyűjtése

A munkacsomag feladata a tényleges és jelenlegi szükségletek összegyűjtése, illetve kivonatolása az e-learning keretein belül, „serious game” alkalmazásával megvalósuló pszichomotoros készségek gyakorlati képzésében a MIS terén. Ezen igények elvezetnek a megfelelő felhasználói és technikai követelményekhez felismeréséhez a „serious game” fejlesztése során.

Munkacsomag 4. - KTS „serious game” szerkezetének meghatározása

A 4. munkacsomag célja a sebészi szakképzés keretein belül, a KTS „serious game” fogalmi meghatározása, amely kielégíti az előzőleg, a 3. munkacsomagban, felmért képzési igényeket. Ezen meghatározás magában foglalja az alább felsorolt meghatározásokat:

  • tanulási célkitűzések
  • a „serious game” tartalmazta modulok
  • az értékelési és felmérési módszerek.

Munkacsomag 5. - KTS „serious game” fejlesztések

Az 5. munkacsomag feladata a KTS „serious game” és a hozzákapcsolódó segédanyag fejlesztése a 4. munkacsomag eredményei alapján dupla innovációs hurok/kör használatával. Az első innovációs hurok/kör (T5.1 és T5.2) eredménye a KTS serious game-jének első prototípusa (teszt kiadás). Ezt követően kezdődik meg a tesztelési ciklus (belső technológiai validáció), melynek célja a kezdeti kivitelezési hibák azonosítása (T5.3). A második innovációs hurok/kör a T5.4. fázissal kezdődik, és a 6. munkacsomag során validálással zárul.

Munkacsomag 6. - Validáció és tesztelési

A 6. munkacsomag célja annak meghatározása, hogy ez a típusú sebészi pszichomotoros e-learning képzési rendszer lehetővé teszi-e az orvostanhallgatók és a rezidens sebészek számára a gyakorlást. Célul tűzi ki azt is, hogy javaslatokat tegyen a „serious game” 3. munkacsomagban detektált igényekhez való maximális a megfeleltetést.

Munkacsomag 7. - Elterjesztés

Célja a projekt eredmények kommunikálása, megosztása, és elterjesztése; továbbá ezeknek, a résztvevők széles körében való elérhetővé tétele, a projektben közreműködő országokon belül és azokon túl is.

Munkacsomag 8. - Hasznosítás

A célkitűzés a tervezet fejlesztése és elindítása, illetve a lépcsőzetes megközelítés a hosszú távú hasznosítás megvalósításának érdekében, mind a projektpartnerek egyéni, mind  konzorciumi szinten is.