Konzorcium

 

 

A konzorcium partnereit összekapcsolja a szaktudás és a MIS, illetve egyéb orvosi területeken elért eredmények és szolgáltatások, továbbá EU-s projektekkel való tapasztalataik és a projektmenedzsment. Kifejezetten az alábbiak:

  • sebészeti és MIS területen szerzett képzési szaktudás
  • a képzési igények alapos ismerete orvostanhallgatókkal és rezidens sebészekkel való közvetlen kapcsolat révén
  • speciális készségek és szaktudás a „serious game” fejlesztés, az ICT- alapú oktatási platformok és a valós idejű eszközhasználat nyomon követése területén.

 

 

 CCMIJU

[KoordinátorCentro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón

Francisco M. Sánchez Margallo

A Jesús Usón Minimálisan Invazív Sebészeti Központ (CCMIJU) egy multidiszciplináris intézmény, amely elhivatott a kiválóságra való törekvésre a kutatás és a minimálisan invazív sebészeti technikák tanításának területén. A  CCMIJU egy akkreditált folyamatos képzési modellt ajánl, és egyedülálló környezetet biztosít a sebészi szakképzésre a világ több mint 15 országából érkező 1500 fölötti hallgatói létszámával, minden évben 120 fölötti képzési tevékenységével. A KTS projekten belül a CCMIJU a vezető partner, így vállalja a projektkoordinálást és a minőség menedzsmentet (1. és 2. munkacsomag). Közreműködik a felhasználói követelmények meghatározásában (3. munkacsomag), a co-creation workshopok spanyolországi kivitelezésében. Továbbá részt vesz a „serious game” fejlesztésben, közreműködve a sebészi eszközök használatának valós idejű nyomon követésében (4. és 5. munkacsomag) P5-tel (5.-ként megnevezett partnerrel). Koordinálja a validációs fázist (6. munkacsomag) és kivitelezi a spanyolországi validációs teszteket. Végül, közreműködik a terjesztési, illetve a hasznosításhoz kapcsolódó tevékenységekben (7. és 8. munkacsomag).

 

ISTT

Innovative Surgical Training Technologies – Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Werner Korb

A Leipzig Egyetem Alkalmazott Tudományok Tanszéke (HTWK, Leipzig) a legfontosabb Alkalmazott Tudományok Egyeteme Szászországban. Ezen belül az ISTT kutatja és fejleszti a sebészeti szakképzést érintő innovatív megoldásokat a következő al-célokkal: 1) innovatív mechatronikus szimulációs rendszerek; 2) innovatív gyakorló műtő; 3) innovatív sebészi szakképzési koncepciók; 4) ergonómia és minőségirányítás a műtőben. A KTS projekten belül az ISTT a vezetője a „serious game” szerkezeti meghatározásának (3. unkacsomag), illetve annak hasznosításra vonatkozó munkacsomagnak is. Részt vesz továbbá: a co-creation workshopok és a validációs próbák németországi kivitelezésében (3. és 6. munkacsomag).

 avaca

AVACA Technologies

Nikos Skarmeas

AVACA Technologies S.A. (AT) egy ISO tanúsítvánnyal rendelkező, független szoftverfejlesztő és IT integrátor cég- székhelye Athén, Görögország. Konzultációs, informatikai és mérnöki szolgáltatásokat nyújt. A gyors ütemben növekvő cég jelenleg 17 főt foglalkoztat, továbbá rendelkezik egy több iparágazatot és piaci szektort lefedő szignifikáns klienslistával, illetve tagja a Görög Iparkamarának. AVACA a projekt technikai koordinátora, és segíti a projektkoordinátort. Főként a „serious game” fejlesztéséért felelős (5. munkacsomag), azonban a felhasználói követelmények meghatározásában és a validációs próbákban is szerepet kap (3. és 6. munkacsomag). A többi partnerhez hasonlóan, közreműködik a terjesztési és hasznosítási tevékenységekben (7. és 8. munkacsomag).

UPSN

Department of Surgical Research and Techniques – Semmelweis University

György Wéber

A több mint 240 évre visszanyúló tudományos kiválósági hagyománnyal rendelkező Semmelweis Egyetem, egyike a széles körben elismert európai vezető orvosi központoknak. Az egyetem 64 ország közel 12500 hallgatóját tanítja, a külföldi hallgatók a teljes hallgatói létszám közel egynegyedét teszik ki. A Kísérletes Sebészeti és Műtéttani Intézet (KSMI) elkötelezett a minimálisan invazív technikák és a multispeciális kutatás, oktatás és gyakorlati képzés iránt.

A 3. munkacsomag vezetőjeként, a KSMI az orvostanhallgatók gyakorlati képzéséről, illetve a helyi co-creation workshopok szervezése alapján nyújt információt. Adatokat szolgáltat a tartalmi és tanulási távlatokról a  KTS képzés meghatározása érdekében, illetve az értékelési módszerekről is. A KSMI teszteket végez a KTS teszt kiadásán és dokumentálja az eredményeket, amelyeket ellenőrzés céljából továbbít a vezető partner számára. Továbbá, közreműködik a terjesztési tervezet megvalósításában és kivitelezi a terjesztési stratégiákat regionális, illetve nemzeti szinten is. Aktívan részt vesz az elterjesztési eszközök, a honlap, és a hírlevelek tartalmának kezelésében.

 

GBT

Universidad Politécnica de Madrid

Enrique J. Gómez Aguilera

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) a legrégebbi és legnagyobb spanyol Technológiai Egyetemek közül. Több mint 200 kutatórészleggel, számos kutatóintézettel és technológiai központtal rendelkezik. Az UPM Biomedical Engineering és Telemedicine Centre-je az oktatás, kutatás és a technológiai fejlesztés vezető központja, amely a biomérnöki fejlesztésekre összpontosít; főként az info- kommunikációs technológiai alkalmazásokban érintett a biomedicina területén.

A GBT-UPM projekthez kapcsolódó tapasztalatai különböző területekre oszthatók:

  • a gyakorlati képzés és technikai követelmények analizálása
  • sebészi eszközök valós idejű nyomon követése képfeldolgozás segítségével
  • KTS technikai validálása
  • terjesztési és használati tevékenységek

 

MEDIS

MEDIS Foundation

Tiu Calin

Az alapítványt 1999-benhozták létere nem állami fenntartású szervezetként, elsősorban a folyamatos orvosképzéssel kapcsolatos (Continuos Medical Education, CME) tevékenységek felé orientálódott; következésképpen, a MEDIS Foundation a Romániai Nemzeti Orvoskollégium által akkreditált CME központ.

MEDIS Foundation a terjesztési munkacsomag vezetője, ezen felül közreműködik a további munkacsomagok kivitelezésében is. Sebészek számára közvetlen hozzáférést biztosít a co-creation workshopokhoz, illetve a romániai validációs próbák eredményeihez is.