Célok

A KTS projekt fő célkitűzése egy „serious game” típusú alkalmazás és hozzá kapcsolódó segédanyag megtervezése, kifejlesztése, illetve validálása annak érdekében, hogy orvostanhallgatóknak és rezidens sebészeknek egy innovatív info- kommunikációs technológia alapú (ICT) megközelítést biztosítson a minimálisan invazív sebészet (MIS) területén az alapvetően kulcsfontosságú pszichomotoros készségek elsajátításában. A KTS „serious game”-je már létező, training box használatával megvalósuló gyakorlati feladatokon fog alapulni, így az ICT hozzájárul a sebészi szakorvosképzés javításához. A projekt eredményei angolul és a konzorcium partnerintézményeinek nyelvén lesznek elérhetőek, hogy a különböző nyelvi igényekhez igazodva alakíthatóvá váljon a „serious game”, és a annak elfogadottsága növelhető legyen. Következésképpen, ezzel a sokoldalú projekttel, az innovatív ICT- alapú tartalmak, szolgáltatások, pedagógia és gyakorlat a pszichomotoros sebészi szakképzés területén fejleszthetők EU-s szemléletet tekintetbe véve. Ez remélhetően elvezet oda, hogy az orvostanhallgatók és rezidens orvosok számára egy ICT- vel támogatott „serious game”-en alapuló képzési rendszert nyújtson- beleértve a nyílt, illetve a távoktatást és a szabad oktatási források használatát - amely módszer szembemegy a hagyományos ,,helyszíni jelenlétet” igénylő képzési rendszerrel. A KTS projekttel az orvostanhallgatók korábban hozzáférhetnek a sebészeti gyakorlati képzéshez, a rezidens sebészek pedig többet tudnak gyakorolni anélkül, hogy specializálódott képzési központokba kellene menniük. Ezért a módszer nemcsak idő és költségtakarékos megoldást jelent, hanem sokkal rugalmasabb gyakorlati hozzáférést biztosít számukra. Emellett további törekvések irányulnak a „serious game” sebészi szakképzésben való bevezetésére is.

image1

A KTS összpontosít arra, hogy maximális mértékben kihasználja az innovatív ICT- alapú megoldásokat (ebben az esetben a „serious game”-et), hogy az orvostanhallgatóknak és a rezidens sebészeknek biztosítsa a MIS-hez szükséges alapvető készségek megszerzését. A KTS célja, hogy távoktatási lehetőséget nyújtson a sebészi pszichomotoros készségek elsajátítására. Specializált képzőközpontok szakismerete és mentorrendszere elérhetővé válik a gyakornokok számára, tekintet nélkül tartózkodási helyükre, ezáltal csökkentve az utazási költségeket, illetve az arra fordított időt. A KTS projekt további célja, hogy a „serious game” használatával bizonyítékon alapuló tapasztalatokat nyújtson a kulcsfontosságú MIS- készségek elsajátításának fokozására. A valós helyzetek/beállítások értékelésére és validálására a próbák alkalmával kerül sor, amely a „serious game” alkalmasságáról nagyobb tudásanyag megszerzését eredményezi, és az ICT- alapú tanulási módszer lehetővé teszi az orvostanhallgatók és a rezidens sebészek számára a kötetlen és közvetlen ICT- alapú tanulási környezetben való gyakorlást. Mindezek mellett, az ICT hozzáadott értékei, illetve a MIS- képzésre gyakorolt hatása, a fenti próbák eredményei alapján kerül megállapításra.

Végül, a KTS projekt hatóköre túlmutat a „serious game” box trainerrel való kizárólagos együttes használatán, mivel megcélozza a webes segédanyagok fejlesztését is, amely a MIS-hez kapcsolódó képzés szélesebb elérhetőségét biztosítja. Általánosságban ezt a célcsoportot (orvostanhallgatók, rezidens sebészek) nagy munkaterhelés jellemzi, amelynek fenntartásához rugalmas, élethosszig tartó tanulás, illetve innovatív pedagógiai fejlesztések szükségesek.

Következésképpen, ezzel a sokoldalú projekttel, az innovatív ICT- alapú tartalmak, szolgáltatások, pedagógia és gyakorlat a pszichomotoros sebészi szakképzés területén fejleszthetők EU-s szemléletet tekintetbe véve. Ez remélhetően elvezet oda, hogy az orvostanhallgatók és rezidens orvosok számára egy ICT- vel fokozott „serious game”-en alapuló képzési rendszert nyújt- beleértve a nyílt, illetve a távoktatást és a szabad oktatási források használatát- amely módszer szembemegy a hagyományos ,,helyszíni jelenlétet” igénylő képzési rendszerrel.

image2

A KTS projekttel az orvostanhallgatók korábban hozzáférhetnek a sebészeti képzéshez, a rezidens sebészek pedig többet tudnak gyakorolni anélkül, hogy specializálódott képzési központokba lenne szükséges menniük, ezért a módszer nemcsak idő és költségtakarékos megoldás, hanem sokkal rugalmasabb gyakorlati hozzáférést biztosít számukra. Emellett, törekvések irányulnak a „serious game” sebészi szakképzésben való bevezetésére is.

1. Usón J et al. Basic principles. In: Step by step training in laparoscopic surgery. 4th Edition. 2012. Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Cáceres, Spain

2. Enciso Sanz S et al. Preliminary validation of the Simulap® physical simulator and its assessment system for laparoscopic surgery. Cir Esp. 2012; 90(1):38-44