ΑΡΧΙΚΗ

Ο κύριος στόχος του έργου KTS είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η επικύρωση ενός σοβαρού παιχνιδιού και το υποστηρικτικό υλικό, προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές ιατρικής και (νέους) χειρουργούς μια καινοτόμο προσέγγιση με βάση την ICT για την εκπαίδευση με βασικό κλειδί τις ψυχοκινητικές δεξιότητες στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (MIS). Το σοβαρό παιχνίδι KTS θα βασίζεται σε υπάρχουσες εργασίες κατάρτισης που πραγματοποιούνται σε ένα πλαίσιο κατάρτισης (επονομαζόμενα ‘box-trainer’), ώστε οι χειρουργικές ικανότητες θα ενισχυθούν μέσω των ICT. Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι στην αγγλική γλώσσα και στις γλώσσες των εταίρων της κοινοπραξίας ώστε να προσαρμοστεί το σοβαρό παιχνίδι στις διάφορες γλωσσικές ανάγκες και να αυξηθεί η αποδοχή του. Έτσι, με αυτό το πολύπλευρο σχέδιο, καινοτόμα περιεχόμενα βασισμένα στις ICT υπηρεσίες, παιδαγωγικές μέθοδοι και πρακτικές θα αναπτυχθούν στον τομέα της κατάρτισης των ψυχοκινητικών χειρουργικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο μιας κοινοτικής προσέγγισης. Αυτό θα οδηγήσει στο γεγονός ότι οι φοιτητές ιατρικής και (νέοι) χειρουργοί θα πρέπει να εφοδιάζονται με ένα σύστημα κατάρτισης ενισχυμένη από τις ICT που βασίζεται σε σοβαρά παιχνίδια που θα υπερβαίνουν τα παραδοσιακά συστήματα κατάρτισης σε χώρους συμπεριλαμβανομένης της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων. Με το πρόγραμμα KTS, φοιτητές ιατρικής θα έχουν νωρίτερα πρόσβαση σε χειρουργική εκπαίδευση και (νέοι) χειρούργοι θα είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν περισσότερες ώρες χωρίς να κινούνται σε εξειδικευμένα κέντρα κατάρτισης, μειώνοντας έτσι όχι μόνο το χρόνο αλλά και το κόστος, αλλά και επιτρέποντας μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στην εκπαίδευσή τους. Επιπλέον, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να εισαχθεί το σοβαρό παιχνίδι στο χειρουργικό πρόγραμμα κατάρτισης.